Door gebruik te maken van deze website (Nieuwslokaal.be), wordt u als gebruiker geacht kennis te hebben genomen van onze gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Nieuwslokaal.be streeft ernaar altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Nieuwslokaal.be niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.  Wij behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande melding.

Aan de informatie op Nieuwslokaal.be kunnen geen rechten worden ontleend. Nieuwslokaal.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. 

Linken naar externe websites
Nieuwslokaal.be bevat linken naar externe websites. Nieuwslokaal.be heeft geen invloed op deze websites en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Nieuwslokaal.be  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze websites.

Informatie gebruik
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nieuwslokaal.be is het niet toegestaan informatie (tekst, foto’s, …) her te gebruiken.